Dornova metoda

Dornova metoda je druhem jemné manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby a obratle bezpečně a přesně uváděny zpět do svých správných poloh.

Patří do skupiny osteopatických technik, což znamená práci s kostmi a jejich spojeními, tedy klouby, vazy a povázkami. Děje se to dynamicky, za aktivní účasti pacienta, volným a přirozeným způsobem, kdy u zvířat vede potřebný pohyb terapeut. Při napravování nesprávných poloh se jemnou manipulací s kostmi a klouby za pohybu okolních svalů jemným tlakem uvolňují blokády a chybná postavení kloubů nebo obratlů,jsou navrácena do správné polohy bez nežádoucích vedlejších účinků za prokazatelné úlevy pacienta. Tento pohyb navíc zabraňuje jakémukoli vysunutí z normální polohy. Pohyb zajistí uvolnění svalstva a až dojde k dosažení nejzažšího bodu, svalstvo se napne a zabrání tak dalšímu posunu obratle nebo kloubu na opačnou stranu. Pracuje se pouze jemně dotykem rukou, palcem, dlaní nebo pěstí.

Dornova metoda je velmi bezpečná, lidmi i zvířaty je velmi dobře přijímána. Touto metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky, odstraňuje se příčina potíží a tím poté mizí příznaky.

A jak tato metoda vlastně vznikla? Majitel pily v malém městečku Lautrach v Allgäu, Dieter Dorn, si jednoho dne v polovině roku 1970 nešťastně přivodil blokádu páteře. Vyhledal jednoho starého sedláka, který byl široko daleko známý tím,že uměl napravovat bolavá záda nejen lidem,ale i zvířatům,zejména koním.Sedlák zbavil pana Dorna bolesti a ten byl tímto účinným postupem natolik okouzlen,že se chtěl tuto metodu naučit.Za několik týdnu tento starý muž zemřel.No a pan Dorn se pak pokusil podobným způsobem pomáhat lidem ve svém okolí a postupně rozvíjel tuto metodu,kterou pak jeho žáci nazvali Dornova metoda.Od té doby bylo touto metodou ošetřeno mnoho pacientů a tak se rozšířila po celém světě.

Do České republiky se tato metoda dostala díky paní Zuzaně Prouzové,která žila v Německu a tuto metodu se tam naučila a přivezla ji k nám.U nás je proto známa především jako terapie humánní.V roce 2012 založila paní Andrea Dunová na základě své několikaleté praxe českou školu Dornovy metody-zvířata(www.dornovametoda-zvirata.cz).

Původně byla tato metoda používána k ošetření zvířat,která v té době sloužila nejen k obživě a lidé si velmi cenili jejich zdraví a výkonnosti.Ošetřovalo se v kovárnách,ve stájích,v královských psincích.

Zvířaty je Dornova metoda velmi dobře přijímána.Hmaty a metodika se u lidí a zvířat odlišují,ale princip vedení tlaku a pohyb zůstává stejný.Liší se ji provedení u různých druhů zvířat,jinak vypadá práce se psem nebo kočkou,jinak se pracuje s koněm.Ošetřit se mohou tímto způsobem v podstatě všichni obratlovci,jen je potřeba promyslet mechaniku pohybu a způsob přístupu ke zvířeti.

K ošetření zvířete je důležitá spolupráce s veterinárním lékařem,který vyhodnotí zdravotní stav zvířete a zhotoví RTG snímky.V určitých situacích je tato metoda kontraindikována(zlomeniny kostí nebo kloubů,nádory,vážná infekční onemocnění,gravidita,otevřená poranění).Je to práce s pohybovým aparátem a pokud se nějaký nárazem nebo pádem dostane obratel páteře do nesprávné polohy,dochází k útlaku míchy nebo nervů,stejně tak pokud dojde k posunu kostí,dochází ke změnám v kloubech.Tyto změny vyvolávají bolest,omezení pohybu ,někdy může dojít až k ochrnutí.Každý posun obratlů z jejich fyziologické polohy výrazně zasahuje do činnosti nervové soustavy,ale současně ovlivňuje činnost vnitřních orgánů.

Zvířata jsou problémy pohybového apatátu postižena daleko více než my lidé a reagují mnohem citlivěji.K onemocnění kostí,kloubů a vazů dochází během pracovních výkonů,ale také při hrách,rvačkách,skocích,pádech,při dopravních nehodách nebo se jedná o onemocnění vrozená.Dornovou metodou se snažíme odstranit příčinu vzniku potíží,jemně navracíme vše do správné polohy a tělo začíná opět správně fungovat a nachází opět svou původní rovnováhu.Velmi kladné ohlasy má preventivní péče u psů nebo koní,kteří jsou aktivními sportovci(agility,obrana,western,parkurové skákání,dostihy,…).Dobrá spolupráce je i s majiteli zvířecích seniorů,kteří trpí artrózami,dysplaziemi kyčelního kloubu,bolestmi páteře,jejich návrat k aktivnímu životu,procházkám je poté velkou radostí jejich majitelů.V mnoha případech byly odloženy náročné chirurgické výkony,zejména na páteři u zvířat,pomohla jim Dornova metoda.

Terapeuté Dornovy metody pracují velmi jemně a šetrně,pacient cítí pouze chvilkovou bolest,která velmi záhy po napravení místa potíží ustupuje.U mnohých pacientů nastává úspěch spontánně,hned po prvním ošetření,někdy lze pozorovat citelné zlepšení pozvolna a někdy po počátečním zhoršení stavu,tzv.bolesti z přestavění,která se po ošetření může dostavit,se stav nakonec zlepší.

Během ošetření Dornovou metodou se používají také vakuové baňky,pomocí nichž se uvolňují spasmy ve tkáních a zlepšuje se prokrvení především v oblasti páteře.

S každým pacientem je nutná individuální spolupráce,vytvoření vzájemného kontaktu a vnitřního napojení.Pracujeme pomalu,v klidu,seznamujeme se s reakcemi a citlivostí zvířete a pomalu se orientujeme na jeho těle až postupně prohmatáme celé tělo a najdeme problematická místa.Neustále sledujeme reakce zvířete,sledujeme pohyb očí,uší,cuknutí,trhnutí,zvukové projevy a dbáme tak i na svou bezpečnost.

Dornova metoda vrací organismus velmi rychle a efektivně zpět do původní rovnováhy.Po ošetření je doporučován klidový režim několik dní,přičemž někdy trvá i 3 týdny než vymizí veškeré klinické příznaky.V závislosti na závažnosti zdravotního stavu je potřeba ošetření zopakovat.Zvířata mohou být po ošetření unavená,více pospávají,proto jim zajistíme klid a dostatek čisté vody,aby se mohl organismus dobře zregenerovat.

článek Dornova metoda.pdf (741,8 kB)

Certifikát Dornova metoda.pdf (1,6 MB)

Certifikát Doporučený terapeut Dornova metoda.pdf (1854737)