Ostatní

Nová povinnost pro pejskaře 

v Jablunkově

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 1.1.2017 je platná obecně závazná vyhláška Města Jablunkova č. 2/2016 „O trvalém označování psů, o evidenci označených psů a jejich chovatelů“

Z této vyhlášky vyplývá povinnost chovatelů nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest. Následně jsou pak chovatelé povinni přihlásit psy do evidence Města Jablunkov.

Označování psů mikročipem podle této vyhlášky se provádí na náklady města a to tak, že prokazatelné a chovatelem účelně vynaložené náklady na označení psa způsobem této vyhlášky město chovateli nahradí v návaznosti na přihlášení psa chovatelem do evidence podle této vyhlášky.

Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných v katastrálním území Jablunkov.

 

Označení mikročipem se týká

psů od stáří 3 měsíců do 10 let věku.

 

Evidenci označených psů a jejich chovatelů vede Město Jablunkov prostřednictvím finančního odboru Městského úřadu Jablunkov.

Kontrolou dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou pověřeni strážníci Městské policie Jablunkov.

 

 

Aplikace mikročipu kdykoliv během ordinačních hodin, popř. lze domluvit i návštěvu u Vás doma.

 

Cena 

450,- Kč